STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin, jest warunkiem utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów a także dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności, szczególna uwaga służb kontrolnych skierowana jest na prawidłowe, zgodne z etykietą, stosowanie środków ochrony roślin. w tym preparatów stosowanych w desykacji oraz bezpieczeństwo żywności.

Poniższy link pokazuje wytyczne dla producentów i dystrybutorów żywności.

załącznik 210602_MRiRW_ulotka_stop_a4_210x297(2)

Data opublikowania: 08:46, 16 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności