Starosta Częstochowski wydał decyzje dotyczącą scalenia gruntów Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek

Starosta Częstochowski wydał decyzje dotyczącą scalenia gruntów Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek. Został zatwierdzony projekt scalenia tych gruntów o łącznej powierzchni ewidencyjnej 1603.4873 ha.

Uczestnicy scalenia, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scaleniem zostali zobowiązani do dokonania należytych opłat. Uczestnicy scalenia, którzy otrzymali grunty o niższej wartości niż posiadali przed scaleniem otrzymają należne im wypłaty.

Poniżej Decyzja Starosty Częstochowskiego wraz z uzasadnieniem.

SKM_C284e21081308590

Data opublikowania: 09:24, 13 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności