Środki na tworzenie nowych miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że posiada środki na aktywizację bezrobotnych i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych dzięki realizacji dwóch programów:
– „Praca dla środowiska”,
– „Aktywna wieś”.
Z programu związanego z tworzeniem zielonych miejsc pracy pn. „Praca dla środowiska” oraz programu pn. „Aktywna wieś” mogą skorzystać organizacje pozarządowe lub gminy zamierzające zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. W przypadku programu pn. „Aktywna wieś” na refundowane stanowiska pracy mogą być kierowane wyłącznie osoby  bezrobotne zamieszkujące na wsi.

Wnioski o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych wraz z załącznikami można składać od 5 lipca 2019 r. w:

– Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 9 – w godzinach 7:30-14:00;

– Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul Rzeczna 29, pok.3 – w  godzinach 7:30-14:00.

Proponowany okres trwania robót publicznych wynosi do 4 miesięcy (nie dłużej jednak niż do 12 grudnia 2019 r.), z miesięczną kwotą refundacji 1 400,00 zł oraz składką na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, za skierowaną przez urząd osobę bezrobotną.  

Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie /czestochowa.praca.gov.pl/ w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Roboty publiczne  (FP).

Data opublikowania: 09:39, 12 lipca 2019

Kategorie: Aktualności