ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ WASZYCH POMYSŁÓW

Lokalna grupa działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” to organizacja pozarządowa, która od 10 lat działa na obszarze gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mykanowie przy ul. Cichej 72. Organizacja współpracuje z przedsiębiorcami, gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W latach 2006-2016 Stowarzyszenie pozyskało około 9,5 mln zł na rozwój obszaru, z czego 8,4 mln zł wykorzystały osoby fizyczne, firmy i instytucje na realizację 184 projektów.

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania Leader, kwotę 8 350 500 zł, w tym 6 650 000,00 zł będzie przeznaczone na dofinansowanie pomysłów, które chcą realizować mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i instytucje z obszaru sześciu w/w gmin. Fundusze te zostały podzielone na następujące zakresy:

 

  • 3 650 000,00 zł – dla przedsiębiorców na rozwój istniejących firm oraz dla osób fizycznych na zakładanie działalności gospodarczej,

  • 1 800 000,00 zł – dla instytucji i organizacji pozarządowych na budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej zasoby obszaru LGD,

  • 1 000 000,00 zł – dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na działania aktywizacyjne i integracyjne, na wzmocnienie potencjału organizacji, budowę miejsc aktywności ruchowej oraz kultywowanie lokalnych tradycji i historii,

  • 200 000,00 zł – na działania związane z sieciowaniem organizacji pozarządowych, opracowaniem koncepcji ścieżek rowerowych dla obszaru LGD, rozwojem przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz integrację branż działalności gospodarczej mających kluczowe znaczenie dla obszaru.

 

Środki te będą rozdysponowane w konkursach ogłaszanych w latach 2016 -2019.

 

 

więcej informacji na stronie stowarzyszenia (kliknij tutaj) 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 10:47, 26 lipca 2016

Kategorie: Aktualności