Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP

26 kwietnia Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada oraz Skarbnik Gminy – Ewa Machoń udali się do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach gdzie podpisana została umowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach realizacji zadania Gmina Mykanów otrzymała: 7 Zestawów Ratownictwa Medycznego  PSP R-1 z deska i szynami Kramera, 1 Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R-1 bez deski i szyn Kramera, 4 defibrylatory.

Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 64 120 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 1%. Sprzęt ratowniczy zostanie przekazany jednostkom OSP z terenu gminy co mamy nadzieje znacznie poprawi ich sprawność w zakresie pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i nie tylko.

Data opublikowania: 13:34, 27 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności