Sprostowanie do zapytania ofertowego z 8 lipca

W związku z brakiem zapisu w zadaniu 10 i 11 dla ilu osób należy zorganizować dane szkolenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie zawiadamia o sprostowaniu w/w błędu  w następujący sposób:

 

 

W zapytaniu ofertowym jest:

Zadanie 10. Kurs obsługi komputera – podstawowy (60 godz. dydaktycznych)

Zadanie 11. Kurs języka angielskiego – podstawowy (60 godz. dydaktycznych)

a powinno być:

Zadanie10. Kurs obsługi komputera – podstawowy dla 1 osoby (60 godz. dydaktycznych)

Zadanie 11. Kurs języka angielskiego – podstawowy dla 1 osoby (60 godz. dydaktycznych)

 

Pozostałe warunki zapisane w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Beata Marchewka (tel. 34/3288023).

 

Koordynator Projektu

Dorota Samsonow – Łysakowska

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:19, 10 lipca 2013

Kategorie: Aktualności