Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów

Piątkowe popołudnie 17 stycznia br. było okazją do spotkania noworocznego Przyjaciół Gminy Mykanów, które odbyło się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie. Na spotkanie, które stało się piękną, wartą kultywowania tradycją, przybyli mieszkańcy oraz goście spoza gminy.

Wśród nich Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, Poseł na Sejm RP Zdzisław Wolski, w zastępstwie Posła na Sejm RP Mariusza Trepki – asystentka Agata Jamróz, w zastępstwie Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego – Pani Grażyna Matyszczak, w zastępstwie Komendanta Wojewódzkiego Komendy Uzupełnień w Częstochowie Adriana Klimka – Major Paweł Kowalczyk, w zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabor – Naczelnik Wydziału Dróg Małgorzata Drożdżyńska-Dudzińska, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Proboszczowie Parafii w Mykanowie ks. Andrzej Pękalski i w Borownie ks. Piotr Krzemiński, Radni Powiatu Częstochowskiego Adam Wochal i Ignacy Palutek,  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer, Dyrektor Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego Stanisław Dzwonnik, w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Piotra Urbaniaka – Zastępca Jerzy Saczuk, Zastępca Komendanta I-go Komisariatu Policji w Częstochowie Tomasz Kowalczyk, Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kryszyna, Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, Tadeusz Szymanek Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie, przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą, Radni Gminy Mykanów z Przewodniczącym Włodzimierzem Cichoniem na czele, sołtysi, przedsiębiorcy, działacze społeczni, zespoły artystyczne i koła gospodyń wiejskich, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, pracownicy Urzędu Gminy.

Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Adriana Moroń zaprosiła wszystkich zgromadzonych do obejrzenia filmu podsumowującego miniony rok, w którym zawarto wszystkie ważniejsze wydarzenia zarówno w sferze inwestycji, oświaty jak i działań kulturalno – rozrywkowych i społecznych.

Następnie Wójt Gminy powitał uroczyście przybyłych gości, odczytał listy z życzeniami noworocznymi otrzymanymi od zaproszonych gości, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu: od Senatora RP Ryszarda Majera, II Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza i Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Pogratulował laureatom konkursów i nagród 2019 roku, a także uhonorował statuetkami osoby i firmy, które w roku 2019 w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju naszej wspólnoty. I tak „Statuetkę Wójta Gminy Mykanów 2019” otrzymali:

  • Państwo Mariola i Mariusz Augustyniakowie – autorzy artystycznego wykonania wieńca dożynkowego

  • Pani Elżbieta Ferenc – Prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”

  • Pan Zbigniew Tabor – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

  • Pan Arkadiusz Mika właściciel firmy DOMAX

  • Panowie Robert Hucz i Edward Hucz właściciele firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp.K.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Dariusz Pomada podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i promowali ją na terenie kraju i poza jego granicami. Następnie głos zabrali: Poseł Lidia Burzyńska, Poseł Zdzisław Wolski, Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Beata Kocik w imieniu swoim oraz Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Matyszczaka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Małgorzata Majer oraz w imieniu Posła Mariusza Trepki – Asystent Agata Jamróz.

Zaproszeni goście gratulowali władzom gminy oraz całej społeczności wielu osiągnięć oraz życzyli dalszych sukcesów i kontynuacji działań.

Po części oficjalnej w niezwykle humorystycznym repertuarze wystąpił Pan Krzysztof Respondek – m.in. aktor oraz artysta kabaretu „Rak”. Pan Krzysztof naładował wszystkich obecnych pozytywną energią, której zapewne nie zabraknie przynajmniej do końca 2020 roku.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność oraz za owocną współpracę z samorządem Gminy w roku 2019.

 

Data opublikowania: 10:22, 22 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności