Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów

Piątkowe popołudnie 18 stycznia br. było okazją do kolejnego już spotkania noworocznego Przyjaciół Gminy Mykanów, które odbyło się w sali przyjęć okolicznościowych „Wiola” w Mykanowie. Tegoroczne spotkanie odbywało się w atmosferze zadumy po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na spotkanie przybyli mieszkańcy oraz goście spoza gminy.

Wśród nich Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Proboszczowie Parafii w Mykanowie ks. Andrzej Pękalski i w Borownie ks. Piotr Krzemiński, Wiceprezydent Miasta Częstochowy Andrzej Babczyński, Radni Powiatu Częstochowskiego Adam Wochal i Ignacy Palutek,  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer, Radni Gminy Mykanów z Przewodniczącym Włodzimierzem Cichoniem na czele, Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach Przemysław Mazurkiewicz i Naczelnik Wydziału Komendy Miejskiej Tomasz Kowalczyk, Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kryszyna, Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, Paweł Militowski – Wójt Gminy Rędziny, Andrzej Kluczny – Skarbnik Gminy Miedźno,  Tadeusz Szymanek Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie, sołtysi przedsiębiorcy, działacze społeczni, zespoły artystyczne i koła gospodyń wiejskich, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, pracownicy Urzędu Gminy.

Po powitaniu gości Wójt Gminy Dariusz Pomada poprosił wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza. Następnie zaprezentowano film podsumowujący miniony rok, w którym zawarto wszystkie ważniejsze wydarzenia zarówno w sferze inwestycji, oświaty, działań kulturalno rozrywkowych i społecznych.

Następnie Wójt Gminy uhonorował statuetkami osoby i firmy, które w roku 2018 przyczyniły się do rozwoju naszej wspólnoty. I tak statuetkę i tytuł „Przyjaciela Gminy Mykanów 2018” otrzymali:

  • Pani Poseł Lidia Burzyńska za wspieranie inicjatyw Gminy i pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy rządowych
  • Pan Andrzej Babczyński wieloletni Prezes PWiK w Częstochowie za wzorową współpracę w zakresie rozwoju gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy.
  • Pan Szymon Bartnik właściciel firmy SZYMBUD za realizację inwestycji budowy sali gimnastycznej w Borownie
  • Pan Marcin Wieczorek prezes firmy WUDIMEX za nadzór nad realizacją inwestycji budowy sali gimnastycznej w Borownie
  • Pan Arkadiusz Mika właściciel firmy DOMAX za realizację inwestycji drogowych w Lubojnie i Czarnym Lesie
  • Pan Marcin Dziedzicki właściciel firmy DZIEDZICKI za realizację inwestycji termomodernizacji i remontu trzech budynków remiz OSP
  • Pan Robert Hucz właściciel firmy HUCZ za realizację remontów dróg gminnych
  • Pan Zdzisław Nowak prezes firmy DROGBUD za wsparcie organizacji imprez plenerowych w Gminie.

Ponadto po raz pierwszy wręczono honorową statuetkę „Ambasadora Seniorów” dla Pani Heleny Świąć za organizację klubu seniora „Będziemy Razem” w Radostkowie i działania na rzecz klubu.

Na spotkaniu Wójt Dariusz Pomada podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i promowali ją na terenie kraju i poza jego granicami.

W swoich wystąpieniach wyróżnieni Goście nie ukrywali zaskoczenia i dumy z otrzymanych statuetek, zaznaczając jednocześnie że będą one motywacją do dalszej współpracy z samorządem gminy. Ponadto zaproszeni goście gratulowali władzom wielu osiągnięć oraz życzyli dalszych sukcesów i kontynuacji działań. Wśród wystąpień pojawił się również film od Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, która przekazała swoje życzenie prosto z siedziby Parlamentu Europejskiego.

Po części oficjalnej w melancholijnym repertuarze wystąpiła Pani Marzena Kipiel-Sztuka znana z roli „Halinki Kiepskiej”.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność oraz dziękujemy za owocną współpracę z samorządem Gminy w roku 2018.

 

Data opublikowania: 12:31, 23 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności