Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów

Tradycją kultywowaną przez władze Gminy Mykanów stały się noworoczne spotkania przyjaciół gminy. Tak stało się i w tym roku.  W dniu 22 stycznia w sali przyjęć okolicznościowych Wiola spotkali się wszyscy, którym los gminy nie jest obojętny.

Oprócz licznie przybyłych działaczy społecznych w dziedziny oświaty, sportu, kultury, zdrowia , straży pożarnych, przedsiębiorców, zespołów artystycznych oraz pracowników samorządowych licznie przybyli zaproszeni goście a wśród nich: Ksiądz Marcin Bachorski Proboszcz Parafii pw. Św Leonarda w Mykanowie i ksiądz Tomasz Błaszczyk Wikariusz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Borownie, Senator Ryszard Majer, Posłowie na Sejm RP Szymon Giżyński oraz Tomasz Jaskóła, Radni Województwa Śląskiego: Pani Beata Kocik, Krystyna Jasińska, Stanisław Dzwonnik, przedstawiciele Zarządu Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela i Jan Miarzyński, Radni Powiatu: Adam Wochal, Krzysztof Nabiałczyk i Ignacy Palutek, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Grzegorz Boski wraz z doradcami pracującymi na terenie gminy, Paweł Ruksza Wiceprzewodniczący Ligi Krajowej, Tomasz Stasiński reprezentujący Komendanta Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Jerzy Suchy członek rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małgorzata Majer dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Bogdan Radoń z Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Jacek Antos Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Paweł Froch reprezentujący Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Przemysław Zieliński Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Częstochowie, Jadwiga Zawadzka Wójt Gminy Kruszyna, Włodzimierz Cichoń Przewodniczący Rady Gminy Mykanów oraz Radni Gminy, Radni poprzednich kadencji, Sołtysi, Kierownicy Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nie zabrakło też przedstawicieli instytucji współpracujących takich jak Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Nadleśnictwo, Izby Rolnicze, organizacje ogrodnicze, stowarzyszenia, fundacje. Obecny był również były reprezentant Polski w siatkówce a obecnie animator sportowy Piotr Gruszka. Ponieważ spotkanie miało podsumować miniony rok nie mogło na nim zabraknąć Laureatów konkursów związanych ze wsią oraz odznaczonych rolników, a byli nimi przedstawiciele sołectwa Nowy Broniszew, którzy zajęli I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii przedsięwzięcie odnowy wsi, Państwo Grażyna i Grzegorz Rachwał, którzy zajęli II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii zagroda wiejska, Tomasz i Marta Sokołowscy uhonorowani II miejscem w wojewódzkim konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, Dorota i Krzysztof Sękowscy nagrodzeni I miejscem w wojewódzkim konkursie „Smaki regionu”, Katarzyna i Wojciech Lechowscy, którzy zajęli I miejsce w konkursie „Agroliga 2015”, Andrzej Rorat nagrodzony w powiatowym konkursie „Przodujący producent rolny”, Jakub Frydrych uhonorowany II miejscem w powiatowym konkursie „Ekologiczna zagroda”, Agnieszka i Krzysztof Hampelscy wyróżnieni w powiatowym konkursie „Ekologiczna zagroda”. Wśród zaproszonych gości byli też rolnicy odznaczeni przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” a są to: Edward Ciesielski, Karol Raźniak, Piotr Szczepanik, Grzegorz Rachwał i Krzysztof Nabiałczyk.

W tak doborowym gronie przyjaciół Wójt Gminy Dariusz Pomada przedstawił krótką prezentację wydarzeń i osiągnięć roku 2015 zaznaczając największe sukcesy naszych mieszkańców oraz zespołów artystycznych i sportowych. Podziękował za ciężką pracę na rzecz rozwoju i promocji Gminy Mykanów. Wójt Gminy  życzył wszystkim kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu przyjaciół i niewielu zmartwień w tym niedawno rozpoczętym roku. Zaprosił również na podsumowanie osiągnięć młodzieży podczas czerwcowego spotkania przed końcem roku szkolnego.

Głos zabrali również przybyli goście w tym Poseł Szymon Giżyński, który bardzo mocno podkreślił bardzo dynamiczny rozwój Gminy Mykanów oraz jej znaczenie w powiecie, województwie i kraju. Życzył również aby kolejne spotkania odbywały się już z udziałem władz nowego województwa częstochowskiego. Kolejnym gościem który składał swoje życzenia był członek Zarządu Powiatu pan K. Smela, który podziękował władzom gminy za wzorową współpracę oraz chęć wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie głównie drogownictwa i transportu publicznego. Podbudowany tak liczną ilością przyjaciół Gminy życzył wszystkim udanego roku. Swoje słowa uznania przekazała również Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Krystyna Jasińska, która po raz pierwszy uczestniczyła w spotkaniu noworocznym w Gminie Mykanów i po zapoznaniu się z licznymi sukcesami władz Gminy życzyła kolejnych sukcesów w rozpoczętym roku.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne i tak przez zebranymi zaprezentowała się „Kapela Rybnianie” , zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Grabowej, zespół „Borowianki” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z zespołem Mażoretek.  Następnie zebranych zabawiał kabaret 44-200, który w bardzo żywiołowy sposób zjednał sobie widownię i dostarczył wiele uśmiechu. Na koniec przed zebranymi zaprezentowały się pary z Klubu Tańca Towarzyskiego „ZORBA” które w minionym roku miały wiele sukcesów na swoim koncie.

Na koniec chcielibyśmy podziękować obsłudze lokalu imprez okolicznościowych „Wiola” za perfekcyjne przygotowanie obsługi gastronomicznej imprezy oraz wszystkim gościom którzy zaszczycili to spotkanie. Za rok pewnie znowu się spotkamy.

zapraszamy do galerii zdjęć

{phocagallery view=category|categoryid=327|limitstart=1|limitcount=25}

 

Data opublikowania: 12:05, 26 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności