Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów 2017

20 stycznia w połączonych salach OSP Mykanów i Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne.

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Ryszarda Majera – Senatora RP, Haliny Rozpondek – posłanki na Sejm RP, Patryka Kubata -Dyrektora Biura Posła RP – Tomasza Jaskóły, przedstawicieli samorządu województwa w osobach Stanisława Gmitruka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Stanisława Dzwonnika – Radnego Sejmiku, Jerzego Motłocha – Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawicieli Powiatu Częstochowskiego Krzysztofa Smeli członka Zarządu Powiatu i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz radnych Powiatu z terenu Gminy Mykanów: Adama Wochala, Ignacego Palutka, Krzysztofa Nabiałczyka. Przybyli reprezentanci policji w osobach: Dariusza Kiedrzyna Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji, Przemysława Mazurkiewicza  Komendanta Komisariatu w Kłomnicach i Tomasza Kowalczyka Naczelnika Wydziału Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Piotrowski, Regionalny Ośrodek Kultury Dyrektor Małgorzata Majer, Wodociągi Częstochowskie Prezes Andrzej Babczyński, Zakład Gazowniczy w Częstochowie Kierownik Marian Kokot a Nadleśnictwo Kłobuck Nadleśniczy Grzegorz Półtorak. Swoją obecnością spotkanie uświetnili także przedstawiciele ościennych Gmin a byli nimi Wójtowie Gmin Kruszyna i Rędziny, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Sekretarz Gminy Kłomnice.   Licznie przybyli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń współpracujących z gminą takich jak Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Częstochowie, Bank Spółdzielczy w Mykanowie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska, Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Ogrodników. Obecni byli także kierownicy placówek oświatowych, działacze społeczni w zakresie sportu i kultury, pracownicy Urzędu Gminy, Zespoły artystyczne Rybnianie, Borowianki, KGW Grabowa. Przybyli również przedsiębiorcy współpracujący z Gminą oraz producenci rolni, także ci wyróżnieni w konkursach. Jak zwykle licznie przybyli Radni Gminy Mykanów tej i poprzedniej kadencji z przewodniczącym Włodzimierzem Cichoniem na czele, sołtysi i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczystość rozpoczął występ artystyczny Zespołu Borowianki i Chóru z Grabowej, które wykonanymi Kolędami wprowadziły zebranych w jej magiczny nastrój.

Celem spotkania było między innymi podsumowanie minionego roku czego dokonał w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Dariusz Pomada, który podziękował wszystkim zebranym za owocną współpracę oraz działania na rzecz rozwoju Gminy Mykanów. Jako sukces inwestycyjny Gminy wskazano oddanie Hali Sportowej w Mykanowie. Inwestycja ta została wyróżniona w Konkursie Regionalnym „Jurajski produkt Roku” organizowanym prze Regionalną izbę Przemysłowo Handlową w Częstochowie. W zakresie inwestycji wymieniono też nowe przedszkole w Wierzchowisku, budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych oraz zakupy nieruchomości i sprzętu komunalnego. Podsumowano też sukcesy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która w minionym roku podbijała Włochy oraz sukces Sołectwa Borowno i Państwa Emilii i Dariusza Płuszków z Mykanowa wyróżnionych w Wojewódzkim Konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego. Wspomniano również o rolnikach wyróżnionych w powiatowych konkursach przodujący producent rolny i ekologiczna zagroda, które otrzymali Państwo Magdalena i Piotr Stępel z Lubojenki i Monika i Piotr Mercowie z Radostkowa.

Wiele ciepłych słów wypowiedzieli przybyli goście, którzy gratulowali władzom i mieszkańcom gminy tak dynamicznego rozwoju oraz życzyli wszystkiego najlepszego w nowym 2017 roku.

Na uroczyste spotkanie przybył też gość specjalny, niegdyś mieszkaniec Gminy Mykanów, ogólnopolskiej sławy aktor znany z takich seriali jak „Miodowe lata” czy kultowy w samorządzie „Wilkowyj” „Czerepach” –  Artur Barciś. Został zapowiedziany przez Wójta Gminy Dariusza Pomadę jako potencjalny kandydat na Zastępcę Wójta, który jednak odmówił przyjęcia tej propozycji J. Aktor dał pełen wspomnień i refleksji występ. Przedstawił swoją drogę edukacyjną, którą zaczynał niegdyś w Szkole Podstawowej w Mykanowie aż po warszawskie salony. Swoją skromnością oraz wrodzonym talentem aktorskim zauroczył wszystkich zebranych. W czasie występu odsłonił nam w sposób humorystyczny kulisy pracy aktorskiej.

Po  zakończeniu występu Wójt Gminy Dariusz Pomada oraz pani Krystyna Szafert z Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej wręczyli aktorowi drzewo genealogiczne rodziny Pana Barcisia, którego wydruk liczył sobie osiem metrów długości. Pan Artur mile zaskoczony tym upominkiem odwzajemnił się wręczeniem pamiątkowych pocztówek z autografem.

Sądzimy, że wszyscy goście wyjechali zadowoleni,  my przygotowujemy się do spotkania za rok.

Poniżej krótka galeria zdjęć

 

Data opublikowania: 13:45, 24 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności