Spotkanie noworoczne przyjaciół Gminy Mykanów

Styczeń  to czas na dokonanie podsumowania minionego roku, dlatego w tym okresie spotykają się przyjaciele Gminy Mykanów na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Odbyło się ono 17 stycznia w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie. Na spotkanie przybyło dużo znanych gości którzy uświetnili swoją obecnością przebieg spotkania,

a byli nimi: Biskup Archdiecezji Częstochowskiej Antoni Długosz, Poseł na Sejm RP Artur Bramora, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik, Burmistrz Blachowni Anetta Ujma, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk, Księża parafii w Borownie Piotr Krzemiński i Mykanowie Marcin Bachorski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stanisław Gmitruk, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Grzegorz Boski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna Klamek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Hibner, prorektor Politechniki częstochowskiej Jacek Przybylski. przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Związku Komunalnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji, Centralnej Szkoły Straży Pożarnej, Komisariatu Policji w Kłomnicach, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Banku Spółdzielczego, lekarze, radni, dyrektorzy szkół sołtysi, naczelnicy i Prezesi OSP, działacze sportowi,  wybitni uczniowie i wielu innych wspaniałych gości. Podczas spotkania wręczono statuetki Wójta Gminy Mykanów w czterech kategoriach: Pasjonat Roku, Instytucja Roku, Przyjaciel Gminy i Uczeń Roku. poniżej przedstawiamy listy wyróżnionych:

„PASJONAT ROKU 2013”

Stanisława Witkowska –pasjonatka rękodzieła ludowego, Marcin Burzyński

pasjonata w zakresie hodowli ptaków egzotycznych, organizatora imprez o charakterze regionalnym

Krzysztof Nabiałczyk – pasjonata działalności społecznej, organizatora wielu imprez na rzecz środowiska lokalnego; Jacka Miernikiewicz –pasjonata muzyki; Tomasz Ancerowicz -pasjonata lokalnej historii, aktywnego działacza na rzecz renowacji zabytków na terenie Gminy Mykanów; Romana Popendy –pasjonata lokalnej historii; Jan Długosz-pasjonata muzyki, organizatora imprez o znaczeniu ponadlokalnym; Marta Mazur za działalność społeczną i aktywizację społeczności sołectwa Wierzchowisko; Aleksandry Gołda – pasjonatkę muzyki

„PRZYJACIEL GMINY 2013” Stanisław Dąbrowa -za wieloletnią owocną współpracę w zakresie rozwoju Gminy Mykanów na szczeblu Samorządu Województwa i Administracji Rządowej

Andrzej Kwapisz-za wieloletnią owocną współpracę w zakresie rozwoju Gminy Mykanów na szczeblu Samorządu Powiatu Częstochowskiego i przyjazne nastawienie przy realizacji  wspólnych inwestycji na terenie Gminy

Teofil Jankowski- za wieloletnią współpracę przy rozwoju ochotniczego Pożarnictwa na terenie Gminy Mykanów oraz pozyskiwaniu środków na modernizację obiektów i sprzętu pożarniczego

Andrzej Szczeponek-za wieloletnią współpracę przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych nawiedzających Gminę Mykanów

Grażyna Klamek-za wieloletnią współpracę przy realizacji programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy Mykanów

Jerzy Motłoch-za wieloletnią współpracę przy pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje współfinansowane z środków UE

Julian Stącel-za wieloletnią współpracę w zakresie budowy samorządności i promocję Gminy poprzez działalność w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów

Edyta Bauć-za wieloletnią współpracę oraz trud włożony w organizację i pracę Lokalnej Grupy Działania Razem na Wyżyny

Adam Niemczyk-za wieloletnią współpracę przy organizacji uroczystości dożynkowych,  oraz promocję Gminy poprzez  działalność w Regionalnym Związku Ogrodników

Dorota i Krzysztof Sękowscy-za udzielenie  wsparcia dla Gminy Mykanów przy organizacji Dożynek Powiatowych oferując degustację wędlin wyrabianych według receptur tradycyjnych a tym samym promowała Gminę Mykanów. Ponadto firma DOBROPOL Państwa Sękowskich została wyróżniona podczas XIII Konkursu pod hasłem „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów” – pierwsze miejsce w kategorii przetwórców mięsnych. Firma została nominowana do ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Michał i Marek Dziewior-za wieloletnią współpracę przy organizacji Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich i promocję Gminy na tych imprezach

„INSTYTUCJA ROKU 2013”:  Stowarzyszenie dla dobra wsi Grabowa-za aktywizację społeczności małej miejscowości, budowę postaw obywatelskich i promocję Gminy Mykanów na dożynkach Powiatowych; Zespół Mażoretek przy Młodziezowej Orkiestrze dętej OSP Mykanów-za wieloletnią promocję Gminy Mykanów podczas występów z Młodzieżową Orkiestrą Dętą; Drużyna Siatkarzy  III ligi –za promocję Gminy Mykanów poprzez udział w rozgrywkach regionalnych piłki siatkowej

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie-za promocję Gminy Mykanów poprzez prowadzenie drużyn młodzieżowych i dorosłych grających w regionalnych rozgrywkach piłki siatkowej

Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie-za aktywizację młodzieży z terenu Gminy mykanów oraz realizację projektów poprawiających warunki życia i wypoczynku

Drużyna siatkarzy „RAD-POL” Mykanów-za promocję Gminy Mykanów poprzez prowadzenie czołowej drużyny siatkarskiej w Amatorskiej Lidze Siatkówki

Drużyna siatkarzy „liga 40-latków”-za promocję Gminy oraz aktywizację społeczności 40+ w zakresi piłki siatkowej

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów-za promowanie Gminy na arenie ogólnopolskij i światowej poprzez występy na zanaczacych się festiwalach i konkursach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji okręgu Częstochowskiego-za wzorcowe prowadzenie Gospodarki Wodni Ściekowej na terenie Gminy oraz wsparcie samorządu w zakresie edukacji ekologicznej

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Mykanowie-za wieloletnią pracę przy propagowaniu zrównoważonych form wędkowania, promocję Gminy poprzez organizację regionalnych i ogólnopolskich zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych

Gospodarstwo Rolne Barbary i Edwarda Ciesielskich-za promocję Gminy Mykanów oraz zajęcie III miejsca w Województwie Ślaskim w kategorii Najpiękniejsza Zagroda Województwa Śląskiego

„UCZEŃ ROKU 2013”: Aneta Grabińska, Kinga Woszczyńska, Jan Rybaniec, Dawid Mordal, Oskar Włodarczyk, Oskar Bińczyk, Radosław Gołębiowski, Bartosz Jabłoński, Wiktoria Oleszczuk, Katarzyna Cichoń, Aleksandra Szostek, Kinga Jachymska, Klaudia Worwąg, Paulina Perczak, Kornelia Biskup, Adrianna Kulik, Iga Krysiak, Sonia Rybaniec, Bartosz Gołębiowski, Maciej Krysiak, Tomasz Gallina, Agata Kasprzyk, Stanisław Halkiewicz, Konrad Kowalczyk, Kinga Kowalczyk, Kacper Marszałek, Marcel Marszałek, Dawid Nabiałczyk, Weronika Szulc, Dawid Kucharczyk, Tymon Sapała, Igor Sapała, Weronika Dębska.

Po dekoracji wyróżnionych spotkanie uświetnili swoimi wystąpieniami znakomici artyści a wśród nich Biskup Antoni Długosz, Chór parafialny z Wierzchowiska, Stowarzyszenie dla dobra    WSI Grabowa, soliści ze studia piosenki, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów wraz z Mażoretkami, zespół śpiewaczy Borowianki, kapela Rybnianie i Pan Jacek Miernikiewicz ze swoim synem Karolem. Zaproszeni goście złożyli zebranym życzenia wszyscy mieli możliwość do wzajemnej wymiany doświadczeń i doskonałej zabawy. Za rok kolejne spotkanie i kolejne możliwości docenienia fantastycznych ludzi mieszkających i współpracujących z Gminą Mykanów.

 

{phocagallery view=category|categoryid=258|limitstart=0|limitcount=12}

Data opublikowania: 09:58, 22 stycznia 2014

Kategorie: Aktualności