Spotkanie konsultacyjno – informacyjne dla rolników zainteresowanych możliwościami pozyskania dofinansowania na rozwój swojej działalności i wzrost sprzedaży

Wójt Gminy Mykanów i Prezes Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” serdecznie zapraszają na spotkanie konsultacyjno – informacyjne dla rolników zainteresowanych możliwościami pozyskania dofinansowania na rozwój swojej działalności i wzrost sprzedaży, prowadzących działalność rolniczą i/lub pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na produkcji i sprzedaży produktów spożywczych (np. warzywa, owoce, pieczywo, wędliny, słodycze, wyroby mleczne itd.) a także świadczeniu usług edukacyjnych i/lub spędzania wolnego czasu w gospodarstwie rolnym. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96 o godz. 11.00. Spotkanie potrwa około 1,5 godziny.

 

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie, które dysponuje funduszami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeznaczonymi dla mieszkańców, firm i organizacji pozarządowych z 6 gmin: Mykanowa, Kłomnic, Kruszyny, Rędzin, Dąbrowy Zielonej i Miedźna.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027 Stowarzyszenie będzie mogło dysponować również środkami finansowymi dla rolników, ale musi to wynikać z potrzeb i analizy sytuacji na obszarze w/w gmin. Dlatego podczas spotkania będą omówione możliwości dofinansowania na rozwój rynków zbytu produktów wytwarzanych lokalnie oraz rozwoju gospodarstw rolniczych pod kątem świadczenia usług edukacyjnych lub oferty spędzania czasu wolnego. Podczas spotkania zebrane zostaną od Państwa informacje nt. potrzeb i możliwości rozwoju małych gospodarstw rolnych na obszarze 6 gmin.

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72 lub telefonicznie 724 043 108.

 

 

Data opublikowania: 14:47, 19 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności