Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że w dniu 03.10.2017 r. Gmina Miasto Częstochowa jako Lider Subregionu Północnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zaprasza na spotkanie informacyjne związane z konkursami z poddziałania 8.2.2  Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników  w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020 oraz poddziałania11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Subregionu Północnego RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się pod adresem: http://www.fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html?id=9456

Termin spotkania: 03.10.2017r.

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala nr 108

Rejestracja spotkania: 9.45 – 10.00
Godziny spotkania: 10.00 – 12.30
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Tematyka spotkania:

Omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące konkursu:

  • strategia Subregionu Północnego, w tym: kryteria oceny zgodności ze strategią w odniesieniu do Poddziałania 8.2.2 i 11.4.2 RPO WSL 2014-2020
  • najważniejsze zapisy Regulaminu konkursu 8.2.2 i 11.4.2
  • wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych

 

Data opublikowania: 09:19, 2 października 2017

Kategorie: Aktualności