Spotkania z mieszkańcami

Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” Zaprasza wszystkich mieszkańców gmin  Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, w tym w szczególności  przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, zespołów artystycznych, straży pożarnych, klubów sportowych, rad szkolnych, organizacji kultury, radnych i rad sołeckich. Spotkanie będzie okazją do dyskusji o obecnej sytuacji, potrzebach i problemach na terenie w/w  gmin.

 

Program spotkania

(czas trwania spotkania 1,5 -2 godziny)

 1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania
 2. Założenia PROW 2014–2020 w zakresie działalności Lokalnej Grupy Działania – kto, ile i na co może otrzymać dotację
 3. Analiza SWOT  – wypracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru LGD „Razem na wyżyny”
 4. Cele LSR – wypracowanie celów realizacji LSR
 5. Badanie ankietowe
 6. Dyskusja.

 

Terminy spotkań:

 • 2.09.2015 godz. 15.30 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 30
 • 2.09.2015 godz. 18.00 Sala sesyjna Urzędu Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 18
 • 3.09.2015 godz. 16.00 Urząd Gminy w Kruszynie ul. Kmicica 5
 • 3.09.2015 godz. 18.00 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7
 • 4.09.2015 godz. 15.00 Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Filipowicza 5
 • 4.09.2015 godz. 18.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorządowa 1a

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne. 

Zapraszamy Państwa serdecznie oraz prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród znajomych zainteresowanych tematyką środków unijnych. 

Data opublikowania: 12:32, 13 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności