Składanie wniosków o dopłaty obowiązkowo przez internet

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW niemal wszyscy rolnicy będą składać obowiązkowo w formie elektronicznej za pośrednictwem  aplikacji e-Wniosek Plus dostępnej przez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www arimr.gov.pl. Nowe prawo pozwala także na złożenie  w 2018 roku oświadczenia zamiast pełnego wniosku. Jednak z tego przywileju będą mogli skorzystać jedynie właściciele gospodarstw do 10 ha, u których nie zaszła żadna zmiana we wniosku za 2018 rok, w porównaniu do roku 2017, oraz którzy korzystali tylko z podstawowych płatności.

 

W związku z nowymi zasadami w dniu 20 lutego 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane przez Urząd Gminy w Mykanowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Szkolenie prowadzili pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Częstochowie: p. Henryk Kolasa – naczelnik w Biurze Powiatowym oraz Joanna Halabowska, Monika Borkowska i Wioletta Małagowska. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentowała Ewelina Łozińska-Beza. Otwarcia szkolenia dokonał Pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, który podziękował wszystkim za przybycie, zwracając uwagę na zmiany jakie zaszły w procedurze wypełniania i składania wniosków obszarowych, oraz wyrażając nadzieje, że szkolenie to  w znacznym stopniu przybliży rolnikom nowe zasady obowiązujące w tym zakresie.

W szkoleniu wzięło udział ponad 40 rolników z terenu gminy Mykanów. Uczestnicy  zapoznali się z ogólnymi zasadami wypełniania wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek. Zgodnie nowymi zasadami Biuro Powiatowe ARiMR w Częstochowie jest zobowiązane pomóc rolnikom w technicznym wypełnianiu takiego wniosku, w tym udostępnić sprzęt do tego niezbędny. Również pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego będą  wzorem lat ubiegłych pomagać w wypełnianiu wniosku w formie elektronicznej.

 

Wnioski o dopłaty obszarowe składa się tak jak w latach minionych w terminie od dnia 15 marca  do 15 maja, natomiast oświadczenie potwierdzające  brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku można składać już od dnia 15 lutego do 14 marca br.

 

Obecna na spotkaniu Pani Aneta Szwej z Wydziału Prewencji OR KRUS w Częstochowie zachęcała właścicieli gospodarstw rolnych do wzięcia udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne dotyczące bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń a także innych prac w gospodarstwie rolnym.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa z dniem 31 marca 2018 r. Adam Wochal inspektor ds. rolnictwa i rozwoju Urzędu Gminy w Mykanowie poinformował rolników o planowanym w dniu 17 marca br. wyjeździe  na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc, zachęcał do wzięcia udziału w zbliżającej się kolejnej edycji konkursu „Ekologiczna Zagroda”, przypomniał o kończącym się 28 lutego br. terminie składania wniosków o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazał materiały informacyjne dotyczące zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF).

 

Data opublikowania: 12:43, 26 lutego 2018

Kategorie: Aktualności