Scalenie gruntów w Lubojence

Urząd Gminy w Mykanowie zawiadamia mieszkańców wsi Lubojenka, że Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przystąpiło do wykonywania prac scaleniowych na terenie sołectwa Lubojenka.

W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość, życzliwość i okazywanie ewentualnej pomocy pracownikom Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonujących prace na terenie obiektu scaleniowego.

Nadmieniamy, że realizacja scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym ma za zadanie poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie sołectwa.

Data opublikowania: 13:16, 29 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności