S.P. im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie laureatem konkursu #OSEWYZWANIE!

We wrześniu 2019r. aż 1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu #OSEWYZWANIE, zorganizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do wytypowania zwycięzców była liczba zdobytych punktów. Wśród laureatów znalazła się nasza placówka – Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie.
Oficjalnie nagroda została wręczona podczas obchodów jubileuszu 160 – lecia szkoły, gdzie na ręce przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Pani dyrektor Katarzyna Góra przekazała symboliczny certyfikat.

Nagrodą w Konkursie #OSEWYZWANIE jest mobilna pracownia multimedialna, składająca się z 16 laptopów, umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępu do internetu. Laptopy te będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. Wierzymy, że nowe komputery pozwolą na prowadzenie ciekawych lekcji opartych na nowych rozwiązaniach informatyczno-edukacyjnych oraz przyczynią się do podniesienia kompetencji cyfrowych naszych uczniów.

W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić, to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE (programu publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu) i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przesłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. ,,Smart szkoła” na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką. Taką pracę wykonał uczeń klasy V Tymoteusz Suszek. Szansę na wygraną zwiększyła również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

Uczniowie i nauczyciele z niecierpliwością wyczekują lekcji, podczas których będzie można pracować z wykorzystaniem nowego sprzętu.

Oprac. Aneta Malina
SP w Starym Cykarzewie

Data opublikowania: 10:58, 3 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności