Ankieta dla mieszkańców gminy Mykanów.

Wejdź w LINK DO ANKIETY  i  wypowiedz się na temat naszej gminy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udzielenia odpowiedzi w badaniu ankietowym, które potrwa do 24.07.2022 r. (do niedzieli).

Badanie ankietowe dla mieszkańców gminy to pierwszy etap prac nad przygotowaniem nowej koncepcji rozwoju.

Strategia Rozwoju Gminy Mykanów to kluczowy projekt na drodze do tworzenia przyjaznych warunków życia dla mieszkańców naszej gminy. Dotychczasowa Strategia Rozwoju jest już dokumentem nieaktualnym, nie tylko ze względu na zmianę przepisów prawa, ale również zmiany zachodzące w życiu i  funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej, otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz pojawiające się nowe zadania i wyzwania rozwojowe dla naszej gminy.  

By ocenić obecny stan naszej gminy i zaproponować swoje rozwiązania, wystarczy wejść w link, skorzystać z wersji do wydruku lub gotowej wersji papierowej, którą można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów.

Kolejnym etapem prac nad strategią będą warsztaty dla mieszkańców, konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia projektu strategii z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

 

Data opublikowania: 11:27, 28 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności