Rusza Zdalna Szkoła +

Od dnia 1 czerwca 2020r. do szkół podstawowych z terenu Gminy Mykanów trafią kolejne laptopy pozyskane  tym razem z projektu „ Zdalna szkoła +” Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 37 nowych laptopów zostanie przekazanych dla potrzebujących uczniów w celu realizacji zdalnego nauczania.

Wójt Gminy Mykanów wraz z Dyrektorami szkół oszacował zapotrzebowanie w poszczególnych placówkach na sprzęt do pracy zdalnej dla uczniów oraz   podjął odpowiednie działania mające zrealizować i zaspokoić zgłaszane potrzeby przez Dyrektorów szkół. Uwzględnione zostały, zgodnie z założeniami projektu, potrzeby rodzin wielodzietnych. Sprzęt posłuży uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera lub laptopa, a czasami z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu.   Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół, zostanie przekazany na wyposażenie wskazanych placówek oświatowych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 09:14, 1 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności