Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na zadania Publiczne

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2012 Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

 

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

14500

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Mykanów

4000

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Czarny Las

12000

Ludowy Klub Sportowy „Grom” Cykarzew

11000

Ludowy Klub Sportowy „Świt” Borowno

10000

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KANTOR” Lubojna

 3500

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wierzchowisko „dlaczego nie”

 1000

 RAZEM

56000 

 

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia w Sołectwach Gminy Mykanów” informuje o wysokości udzielonych dotacji.

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

14000

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Mykanów

1000

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Czarny Las

14000

Ludowy Klub Sportowy „Grom” Cykarzew

10000

Ludowy Klub Sportowy „Świt” Borowno

5000

Klub Tańca Towarzyskiego „Zorba” Mykanów

6000

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie

30000

 RAZEM

 80000

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszeń o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja@mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

Data opublikowania: 09:21, 19 marca 2012

Kategorie: Aktualności