Rozstrzygnięcie otwartego konkursu pt. „„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Mykanów w 2018 roku”

Wykaz złożonych ofert ocena formalna:

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Wnioskowana dotacja

1.       

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

2.       

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

13256,19

3.       

Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” Czarny Las

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

4.       

Fundacja „Energia jest w nas”

12900,00

5.       

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” Mykanów

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

6.       

KS Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowej

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

7.       

Związek Młodzieży Wiejskiej

6898,00

8.       

Stowarzyszenie „Spartans  Basketball”

25762,80

 

RAZEM

58816,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz udzielonych dotacji:

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Rodzaj zadania

Przyznana dotacja

1                     

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej

Organizacja turnieju sportowego

2000

2                     

Fundacja „Energia jest w nas”

Organizacja cyklu zawodów

6000

3                     

Stowarzyszenie „Spartans basketball”

Organizacja ligi regionalnej ligi koszykówki

10000

Razem

18000

Informujemy że podstawą odrzucenia ofert z przyczyn formalnych było brak wymaganych załączników zgodnych z ogłoszeniem oraz błędne wypełnienie druków ofert.

Data opublikowania: 12:32, 20 lutego 2018

Kategorie: Aktualności