Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki postępowania konkursowego:

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam zastępujące wysokości przyznanych dotacji:

Lp.

Stowarzyszenie:

Przyznana dotacja:

1

Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnej

Klub Kreatywnych Kobiet”

7350 zł

2

Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej

4200 zł

3

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa

Nowy Broniszew

2125 zł

 

Razem:

13675 zł

Pozostałe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych i merytorycznych.

Ogłoszony zostanie kolejny konkurs ofert.

 

Data opublikowania: 14:11, 16 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności