Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2022

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam zastępujące wysokości przyznanych dotacji:

Lp.

Stowarzyszenie/fundacja:

Przyznana kwota dotacji:

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji

Gminy Mykanów „Mykanów, tu chce się żyć”

24 999,20 zł

2

Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Lokalnej

9 398,20 zł

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

10 000,00 zł

4

Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej

3 450,00 zł

5

Stowarzyszenie „Myk do Kultury”

20 105,60 zł

6

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

10 000,00 zł

7

Klub Seniora w Mykanowie

3 300,00 zł

8

Klub Sportowy Jedność Mykanów

5 100,00 zł

9

Koło Gospodyń Wiejskich w Kokawie

9 847,00 zł

10

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa

Nowy Broniszew

3 800,00 zł

 

Razem:

100 000,00 zł

Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Kocinie została odrzucona ze względów formalnych.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

Data opublikowania: 15:15, 18 lipca 2022

Kategorie: Aktualności