Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2021

W dniu 13 sierpnia 2021 roku rozstrzygnięto konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2021. Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam zastępujące wysokości przyznanych dotacji.

Rozstrzygnięcie konkursu AA 2021 r. II

Data opublikowania: 08:56, 16 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności