Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 202

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2021

Wyniki postępowania konkursowego:

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam zastępujące wysokości przyznanych dotacji:

1) Klub Sportowy Jedność Mykanów 4400,00 zł

Pozostałe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. Ogłoszony zostanie kolejny konkurs ofert.

Data opublikowania: 09:55, 7 lipca 2021

Kategorie: Aktualności