Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Mykanów w roku 2019

Wyniki postępowania konkursowego

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam następujące wysokości przyznanych dotacji. Prosimy o zgłoszenie się przedstawicieli stowarzyszeń i przedłożenie aktualizacji kosztorysów.

 

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Przyznana dotacja

1.       

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nowy Broniszew

2000

 

Razem

2000

 

Pozostałe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych. Ogłoszony zostanie kolejny konkurs ofert.

Data opublikowania: 10:35, 11 lipca 2019

Kategorie: Aktualności