Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów w roku 2018

Wyniki postępowania konkursowego

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam następujące wysokości przyznanych dotacji. Prosimy o zgłoszenie się przedstawicieli stowarzyszeń i przedłożenie aktualizacji kosztorysów.

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Przyznana dotacja

1.       

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach

2000

2.       

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie

1700

3.       

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

9600

4.       

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nowy Broniszew

1700

5.

Fundacja „Energia jest wśród nas” Satry Cykarzew

7000

RAZEM

22000

Data opublikowania: 07:50, 13 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności