Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2022

Wyniki postępowania konkursowego:

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań, zatwierdzam następującą wysokość dotacji:

 

Stowarzyszenie/fundacja

Dotacja:

1

Akademia Sportów Walki WATAHA

13 700

2

Klub Sportowy JEDNOŚĆ Mykanów

15 000

3

Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa

5 000

4

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

16 500

5

Klub Sportowy ŚWIT BOROWNO

16 000

6

Fundacja Energia Jest w Nas

14 600

 

Razem:

80 800

Pozostałe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych:

1. LKS GROM Cykarzew,

2. LKS PŁOMIEŃ Czarny Las,

3. LUKS KANTOR,

4. PIAST Lubojna.

Data opublikowania: 14:40, 16 marca 2022

Kategorie: Aktualności