Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2022

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2022

Wyniki postępowania konkursowego:

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań, zatwierdzam następującą wysokość dotacji:

 

Stowarzyszenie/fundacja

Dotacja:

1

Akademia Sportów Walki WATAHA

3 700

2

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KANTOR

7 000

3

Ludowy Klub Sportowy PŁOMIEŃ Czarny Las

41 000

4

Ludowy Klub Sportowy GROM Cykarzew

41 000

5

Ludowy Klub Sportowy PIAST Lubojna

16 500

 

Razem:

109 200

Wójt Gminy Mykanów

Dariusz Pomada

Data opublikowania: 15:08, 20 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności