Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2021:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2021:

1) Sołectwo Stary Cykarzew

2) Sołectwo Borowno

3) Sołectwo Mykanów.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań, zatwierdzam następującą wysokość dotacji:

 

Stowarzyszenie/fundacja

Przyznana dotacja:

1

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

16 500,00

2

Fundacja Energia Jest w Nas

12 000,00

 

Razem:

28 500,00

Data opublikowania: 14:24, 15 lipca 2021

Kategorie: Aktualności