Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwie Mykanów w Gminie Mykanów w roku 2021

Wyniki postępowania konkursowego:

Po przeanalizowaniu złożonej oferty oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań, zatwierdzam następującą wysokość dotacji:

 

Stowarzyszenie:

Przyznana dotacja:

1

Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” Mykanów

2500,00

 

Razem:

2500,00

Data opublikowania: 08:22, 10 listopada 2021

Kategorie: Aktualności