Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wójt Gminy Mykanów informuje, że w drodze postępowania konkursowego został rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwach Gminy Mykanów w roku 2021.

Wyniki rozstrzygnięcia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Data opublikowania: 13:35, 11 marca 2021

Kategorie: Aktualności