Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz ocenie zakresu proponowanego do realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2020, zatwierdzam następującą wysokość dotacji:

  1. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Cykarzew:    55000 zł
  2. Ludowy Klub Sportowy „PŁOMIEŃ“ Czarny Las:    41000 zł
  3. Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie:    30000 zł
  4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedność“ Mykanów:    10000 zł
  5. Akademia Sportów Walki „WATAHA“:    6000 zł
  6. Fundacja „Energia Jest w Nas“:    7000 zł
  7. Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa:    5000 zł
  8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kantor“:    12000 zł
  9. Ludowy Klub Sportowy „Piast“ Lubojna:    15000 zł
  10. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowej:    9000 zł.

 

Wójt Gminy Mykanów
/-/ Dariusz Pomada

Data opublikowania: 14:42, 4 marca 2020

Kategorie: Aktualności