Rozstrzygnięcie konkursu ofert

W wyniku postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2019, po przeanalizowaniu złożonej oferty oraz ocenie zakresu proponowanego do realizacji zadania, zatwierdzam następującą wysokość dotacji:

1. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Cykarzew 13 000,00 zł

Wójt Gminy Mykanów
Dariusz Pomada

Data opublikowania: 11:27, 23 września 2019

Kategorie: Aktualności