Rozstrzygnięcie II naboru wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków