Rezerwacja mejsc na targowisku gminnym

Urząd Gminy Mykanów informuje że od dnia 29 września godz. 8:00 rozpocznie się nabór wniosków o rezerwację miejsc na Targowisku Gminnym w Mykanowie przy ul. Słonecznej 108 . Wnioski należy składać na drukach udostępnionych w załączniku oraz w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy budynek A niski parter. Do rezerwacji przewidzianych jest łącznie 39 stoisk w tym 22 zadaszone z dostępem do prądu o wymiarach 450/220cm i 17 niezadaszonych o wymiarach 500/430cm.

Stoiska oznaczone są numerami porządkowymi od 1 do 39 w tym stoiska 1-22 to stoiska zadaszone a 23-39 stoiska niezadaszone.

Stoiska o numerach 1-6 pod zadaszeniem oraz 23-24 niezadaszone to miejsca przeznaczone do sprzedaży artykułów spożywczych.

Stoiska o numerach 7-10 zadaszone i 25-34 niezadaszone to miejsca przeznaczone do sprzedaży płodów rolnych w tym kwiatów, krzewów itp.

Stoiska o numerach 11-22 zadaszone i 35-39 niezadaszone to miejsca przeznaczone do sprzedaży artykułów przemysłowych w tym odzieży.

Jedynym kryterium przydziału stoiska jest kolejność zgłoszeń dokonanych osobiście, pocztą lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zapisanych w art. 39 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. platformy SEKAP i ePUAP, zgłoszenia przysłane zwykłym e-mailem nie będą rozpatrywane)

 

Załączniki:

 

 

 

Data opublikowania: 10:16, 18 września 2014

Kategorie: Aktualności