Relacja ze szkolenia dla rolników

Problematyka szkód łowieckich oraz harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to tematy szkolenia rolniczego, które odbyło się w dniu 20 lutego 2020 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. W szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Gminy w Mykanowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udział wzięło ponad 40 rolników z terenu gminy Mykanów, a także gmin ościennych.

 

Szkolenie otworzył Adam Wochal – inspektor ds. rolnictwa i rozwoju Urzędu Gminy w Mykanowie, który poinformował, że to już trzecie w okresie zimowym szkolenie dla rolników, organizowane przez Urząd Gminy w Mykanowie. Podkreślił, że duża liczba uczestników dzisiejszego szkolenia wskazuje, że są one oczekiwane i potrzebne dlatego będą jeszcze w tym roku kontynuowane.

Pierwszą część szkolenia przeprowadził P. Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, który na wstępie stwierdził, że od wielu lat  gwałtownie rośnie populacja zwierząt dzikich, które w poszukiwaniu pożywienia opuszczają swoje naturalne środowisko leśne powodując coraz większe szkody w uprawach i zasiewach rolników. Koła Łowieckie prowadzące gospodarkę łowiecką na dzierżawionych obwodach niejednokrotnie nie są wstanie płacić rolnikom  coraz wyższych odszkodowań. To z kolej powoduje narastające konflikty pomiędzy rolnikami a myśliwymi, które dotyczą sposobu określania i wysokości odszkodowania. W dalszej kolejności  P. Prezes omówił procedurę szacowania  szkód łowieckich zwracając uwagę, że ma ona charakter ugodowo-administracyjny i jest uruchamiana na wniosek rolników. Następnie podkreślił, że przy ułomności naszego prawa łowieckiego oraz jego niezgodności z konstytucyjnym prawem ochrony własności, szanse na uzyskanie godziwego odszkodowania zależą od umiejętności i konsekwencji rolnika  w egzekwowaniu obowiązującego prawa. Zachęcał też zgromadzonych rolników o występowanie o  naprawę szkody w trybie ugodowym, a dopiero w drugiej kolejności wykorzystywanie  procedury odwoławczej i ewentualnie sądowej.

Obecny na szkoleniu P. Sławomir Jurczyk, instruktor Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgu w Częstochowie – zwrócił uwagę na trudności z jakimi borykają się koła łowieckie, które nie posiadają żadnych dotacji a utrzymują się głównie ze składek własnych, darowizn, oraz ze  sprzedaży tusz upolowanej  zwierzyny. Następnie jeszcze raz krótko przypomniał obowiązujące  od 27 kwietnia 2019 roku nowe zasady szacowania szkód łowieckich, zachęcając również rolników do czynnej współpracy z kołami łowieckimi  m.in w  zakresie wspólnego zapobiegania szkodom.

Następnie obaj prowadzący szkolenie wysłuchali uwag i pytań rolników, którzy  postulowali o zwiększenie odstrzału dzikiej zwierzyny przede wszystkim dzików i saren, zwracali też uwagę na często źle układającą się współpracę z kołami łowieckimi, nawet już na etapie zgłaszania szkody łowieckiej. Na zakończenie tej części szkolenia rolnicy otrzymali poradniki „Szacowanie szkód Łowieckich w uprawach rolnych” –  wydane przez Śląską Izbę Rolniczą.

W drugiej części spotkania P. Olga Susek – doradca rolny Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przedstawiła uczestnikom szkolenia Harmonogram planowanych naborów w ramach działań PROW 2014-2020. W ramach przedstawionego harmonogramu omówione zostały zasady ubiegania się o pomoc w następujących działaniach: Modernizacja gospodarstw rolnych, Premia dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Na zakończenie Adam Wochal z Urzędu Gminy zaprosił wszystkich na kolejne szkolenie, które odbędzie się w dniu 12 marca br. o godz. 10.00 w sali GOKiS w Mykanowie. Głównym tematem szkolenia, które przeprowadzą pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Częstochowie będą  „Zasady wypełniania wniosków obszarowych w 2020 roku – e- wniosek”. Przypomniał również o planowanym w dniu 14 marca zbiorowym wyjeździe rolników Targi AGROTECH w Kielcach, który dofinansowany jest przez Urząd Gminy.

Szkolenie organizowane było we współpracy z członkami Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

Data opublikowania: 13:45, 5 marca 2020

Kategorie: Aktualności