Rekrutacja do projektu „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów”

Ogłasza się rekrutację uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
w gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do pracowników/pracownic Urzędu Gminy w  Mykanowie.

Liczba dostępnych miejsc w rekrutacji wynosi 49. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów/kandydatek przewiduje się utworzenie listy rezerwowej.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Dokumenty konieczne do dostarczenia w wersji papierowej należy złożyć osobiście od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, do Biura Projektu ( Referat Organizacyjny, pokój nr 5A ).

Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek określa Regulamin naboru, który wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny:

– w Biurze Projektu (Referat Organizacyjny, pokój nr 5A, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów),

– poniżej, w „Plikach do pobrania”.

Pliki do pobrania