Rekrutacja do projektu „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Częstochowie


w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto


dr Marietta Blachnik-Gęsiarz


zaprasza do udziału w projekcie


„Niepełnosprawnipełnosprawni


w życiu społecznym i zawodowym 3.

ZAPRASZAMY OSOBY:

wiek: dorosłe płed: kobiety i mężczyzn


sytuacja zdrowotna: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym),

niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi


miejsce zamieszkania: Częstochowa i powiat częstochowski


statut zawodowy: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo wykształcenie: każde


OFERUJEMY BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA:


•Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym


warsztaty kompetencji społecznych i lekarzem psychiatrii


konsultacje z lekarzem psychiatrii lekarzem ds. fizjoterapii

• fizjoterapię i zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”


poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

certyfikowane kursy zawodowe •płatne staże zawodowe


wsparcie trenera pracy

 

Projekt „Niepełnosprawnipełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dodatkowy nabór do projektu


odbędzie się w dniach: 27.01-11.02.2022 r.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA POBRAD:


w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a w Częstochowie


(Biuro czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00),


oraz ze strony internetowej: www.psoni.czest.pl.


w Biurze Partnera Projektu przy ul. Bolesława Limanowskiego 15/1 w Częstochowie

(Biuro czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00)


oraz ze strony internetowej: www.proefecto.pl

 
 

Data opublikowania: 15:20, 28 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności