Rejonowa Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013

Dnia 3 września 2012 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie odbyła się Rejonowa Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013. Spotkanie to miało wyjątkowy, niecodzienny charakter. Organizatorami uroczystości byli Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach  pani Anna Gamalczyk oraz Wójt Gminy Mykanów pan Krzysztof Smela.

 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego i przypomnieniem kartki z historii Polski.To dzień, w którym pamięć o przeszłości nierozerwalnie wiąże się z nadziejami na przyszłość. Bowiem dzień 1 września to w naszym kalendarzu dzień szczególny. Uczniowie słowem i piosenka uczcili rocznice tragicznego września z roku 1939. Patetyczny nastrój „ Białego krzyża” wzruszył wszystkich obecnych.

Tę szczególną uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście:

Posłowie  na Sejm RP – pan Artur Bramora, pani Jadwiga Wiśniewska; Pani Dyrektor Delegatury w Częstochowie- Kuratorium Oświaty w Katowicach  – Pani AnnaGamalczyk; Radny Powiatu Częstochowskiego – Pana Adama Wochal; Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowa – Pan Jerzy Nowakowski; Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu-Pan Piotr Juszczyk; Dyrektor Śląskiego Oddziału ARiMR w Częstochowie-Pan Stanisław Gmitruk; Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – Pani Grażyna Kawecka- Karaś;Wicedyrektor – Samorządowego Ośrodka Doskonalenia – Pan Grzegorz Papalski; Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Pani Urszula Podsiad-  Jeziorska; Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie – Pan Grzegorz Sikora; Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” – Pan Mirosław Kowalik; Wójta Gminy Mykanów – Pan Krzysztof Smela; Zastępca Wójta Gminy Mykanów Pan Jacek  Staniewski oraz przedstawiciele gmin ościennych: Gminy Kruszyna –Sekretarz Pani Małgorzata Wierzbicka; Zastępca Wójta Gminy Kłomnice – Pani Wanda Kusztal;Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego OświatySamorządowej w Miedźnie – Pani Irena Komorowska; asystentka pani poseł Izabeli Leszczyny – Pani Agata Ledwoń; asystentka  pana senatora Jarosława Laseckiego –Pani Aleksandra Miłek; Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  – PanKrzysztof Nabiałczyk oraz radni Gminy Mykanów; Sekretarz  Urzędu Gminy Mykanów  – Pani Maria Szczepanik; Skarbnika Urzędu Gminy Mykanów Pani Anna Kęsik; Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie – Pani Władysława Tkaczyk; Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie – Pani Krystyna Skoczylas; Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Mykanów; Komendant Straży Gminnej w Mykanowie – Pan Dariusz Rowicki; Kierownicy referatów Urzędu Gminy Mykanów; Sołtysi  z obwodu Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie; Przedstawiciele zaproszonych mediów; Rodzice, Nauczyciele i uczniowie.

Wszyscy zaproszeni wysłuchali koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów oraz obejrzeli występ Mażoretek.

Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie pokazali program artystyczny „ Na wesoło”. Uczniowie wcielili się w role reporterów, nauczycieli i uczniów, po to, by pokazać w sposób humorystyczny  różne sytuacje szkolne. Optymistycznie nie zabrakło też piosenki „ Wakacje, znów będą wakacje…”

Po części artystycznej miały miejsca przemówienia gości: jako pierwsza zabrała głos Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Anna Gamalczyk, która odczytała list Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Następnie Wójt Gminy Mykanów Pan Krzysztof Smela docenił osiągnięcia placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Pan  Wójt z dumą mówił również o naszych uczniach. Przemówienie wygłosili również: Posłowie na Sejm RP, Pani Jadwiga Wiśniewska oraz Pan Artur Bramora, Prezes Oddziału ZNP w Częstochowie- Pan Grzegorz Sikora, Przewodniczący Regiony Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” Pan Mirosław Kowali, asystentka Pani poseł Izabeli Leszczyny-Pani Agata Ledwoń , Dyrektor RODN-„ WOM” w Częstochowie Pani Grażyna Kawecka-Karaś. Goście wielokrotnie podkreślali profesjonalizm nauczycieli, uczniów, a także życzyli młodzieży i nauczycielom dobrego i owocnego czasu w murach naszej placówki.

Niewątpliwą atrakcją w tym wyjątkowym wydarzeniubyło również otwarcie Szkolnej  Izby Regionalnej poświęconej historii, w tym Starego Cykarzewa i okolic. Jej zadaniem będzie zainteresować uczniów dziedzictwem kulturowym regionu, a dzięki temu kształtować świadomość „własnych korzeni”. Jest to szkolne„ mini muzeum”, które  gościć  będzie nie tylko  uczniów tutejszej szkoły na organizowanych prezentacjach, wystawach , spotkaniach i zajęciach. o tematyce  regionalnej. Pragniemy również udostępniać nasze eksponaty społeczności lokalnej oraz uczniom placówek oświatowych z terenu gminy Mykanów.  Szkolna Izba Regionalna wprowadza   w klimat dawnych lat. W naszej  szkole realizowane  są przedsięwzięcia i  działania związane z edukacją regionalną, m.in.: konkursy fotograficzne, plastyczne, wystawy. Uczniowie biorąc udział w ich realizacji wiążą się emocjonalnie ze swoim regionem. Stają się zatem ambasadorami swojej  „Małej Ojczyzny”.

Na zakończenie Pani Dyrektor Małgorzata Chodecka podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom za ich zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, za pracę, za kreatywność i czas poświęcony w przygotowaniu uroczystości.

                                                                              Joanna Rodziewicz, Anna Pietrasz- Sikorska

{phocagallery view=category|categoryid=202|limitstart=0|limitcount=0}

Data opublikowania: 09:40, 11 września 2012

Kategorie: Aktualności