Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy www.slaskiedlaukrainy.pl