Realizacja Projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mykanów w klasach I-III

                                 

Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, jak i wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Mykanów przystąpiły w roku szkolnym 2011/12 do rządowego projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Uczestnictwo w projekcie ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego. Na realizację projektu szkoła otrzymuje środki finansowe w wysokości 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablicy interaktywnej.

Całe przedsięwzięcie polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć z uczniami klas I-III, które mają na celu wspomaganie dzieci mających specyficzne  trudności w nauce oraz  rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

          W Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie w projekcie uczestniczy 21 uczniów. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez 5 nauczycieli, kwalifikowanie uczniów na poszczególne rodzaje zajęć poprzedziła szczegółowa diagnoza ich wiedzy i umiejętności.

W trakcie realizacji są następujące rodzaje zajęć:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu.
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych czytelniczo

Realizowany projekt jest kolejną cegiełką, która przyczynia się do poprawy usług edukacyjnych.

Data opublikowania: 07:19, 7 marca 2012

Kategorie: Aktualności