Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Od 10 września będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybnej.

Punkt będzie czynny:

  •  każdy wtorek od  godz. 11.00 do 18.00
  •  1 i 3 sobota miesiąca od 9.00 do 14.00

Do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mykanów.

Osoby przywożące odpady muszą  posiadać ze sobą  dokument potwierdzający miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokument potwierdzający miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu) albo dokument potwierdzający uiszczenie na rzecz Gminy Mykanów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zasady przyjmowania odpadów określa regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Data opublikowania: 07:18, 6 września 2013

Kategorie: Aktualności