PSZOK – godziny otwarcia

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybnej. Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy  Mykanów mogą oddawać odpady komunalne  powstałe tylko  i wyłącznie w  gospodarstwach domowych. PSZOK jest czynny w następujących godzinach:

 • w każdy wtorek od godz. 10.00 do 17.00
 • w I-szą i III-cią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 14.00

 

W  PSZOK  nie  są  przyjmowane odpady wytworzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym z gospodarstw rolnych i ogrodniczych,  odpady zmieszane  oraz  odpady budowlane zawierające azbest,  papę, wełnę mineralną i watę szklaną.

Do punktu PSZOK mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie następujące odpady:

 • przeterminowane leki i chemikalia (opakowania z zawartością lub bez: po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach, kwasach, środkach ochrony roślin, klejach, smarach, olejach silnikowych,  tuszach,  detergenty zawierające substancje niebezpieczne);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • inne odpady niebezpieczne: lampy fluorescencyjne, żarówki, świetlówki, aerozole, drewno zawierające substancje niebezpieczne i inne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z robót wykonanych we własnym zakresie na terenie nieruchomości, na prowadzenie których nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie z organu administracji budowlanej;
 • zużyte opony z samochodów osobowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe : wersalki, fotele, meble, meble ogrodowe,
 • stolarka okienna i drzwiowa – bez szyb (wytłuczone szkło  oddać jako odpad zmieszany w pojemniku na odpady zmieszane);
 • papier, opakowania z papieru i tektury (gazety, kartony, pudełka papierowe itp.);
 • tworzywa sztuczne (wiadra, miski, doniczki, opakowania z tworzyw sztucznych);
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku);
 • opakowania ze szkła (niepotłuczone: słoiki, szklane butelki, szklane opakowania po kosmetykach);
 • odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa).

Odpady przyjmuje pracownik gminy. Odpady muszą być posegregowane w przeciwnym razie  nie będą przyjmowane. Przy oddawaniu odpadów należy okazać się potwierdzeniem wniesienia opłaty za odpady komunalne za ostatni kwartał.

Zasady przyjmowania odpadów określa: Regulamin Korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Data opublikowania: 12:51, 15 marca 2021

Kategorie: Gospodarowanie odpadami komunalnymi