Przemoc ! Nie akceptuję …

Dnia 25 listopada rozpoczyna się Kampania „16 Dni Bez Przemocy” Potrwa do 10 grudnia 2021r.

Kampania ma na celu wzmożenie działań informacyjnych i promocyjnych, podnoszących świadomość społeczną dla braku akceptacji przemocy. Działania mają też na celu uświadomić możliwości otrzymania kompleksowej pomocy przez każdą osobę, która jest przemocą zagrożona.

Nie tolerujemy przemocy w swoich domach, w najbliższym i dalszym otoczeniu.

Osobie, która doświadcza przemocy bardzo trudno jest przeciwstawić się temu kto ją stosuje.

Stąd apel do rodzin, znajomych i innych świadków przemocy.

Nie bądźmy obojętni.

W każdej jednostce samorządu, także w gminie Mykanów są służby, które starają się przeciwdziałać przemocy. Należą do nich:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Policja.

Nie akceptuj przemocy !

Nie wahaj się zgłosić każdego jej przejawu ! – jeśli jesteś osobą krzywdzoną lub świadkiem przemocy w swoim otoczeniu.

Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mykanowie

Data opublikowania: 13:17, 19 listopada 2021

Kategorie: Aktualności