Projekt „Zdalna Szkoła”

Gmina Mykanów w ramach projektu „Zdalna szkoła” pozyskała grant w wysokości 69 971,72  zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Projekt grantowy pozwala w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację uczniów poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69 971,72 zł, już od 08.04.2020r. do 10 szkół podstawowych w Gminie Mykanów trafił sprzęt zaspokajający potrzeby łącznie dla 51 uczniów szkół z terenu Gminy Mykanów, tj: 28 – laptopów zakupionych w ramach projektu oraz 2 –laptopy zakupione ze środków gminy. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych…

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego        w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Gmina Mykanów złożyła również wniosek w ramach kolejnego projektu „Zdalna szkoła+” na kwotę 93 249,99 zł,  który 22 maja 2020r. został pozytywnie rozpatrzony.

„Zdalna szkoła+” to kolejny po „Zdalnej szkole” program w ramach którego dofinansowywany jest zakup sprzętu – komputerów i laptopów – i oprogramowania oraz mobilnego dostępu do internetu, potrzebnych do zdalnych lekcji. Tym razem przeznaczono na ten cel 180 milionów złotych. Gminy mogą liczyć na wsparcie od 35 do 165 tysięcy złotych. Kwota, którą dostaną zależy od liczby rodzin wielodzietnych, które mieszkają na ich terenie i korzystają z gminnej pomocy. Złożenie wniosku jest gwarancją otrzymania dofinansowania.

Sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi – będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów. Zgodnie z harmonogramem działania oczekujemy już na sprzęt – 37 laptopów.

Szczegółowe informacje na stronie:   https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), czyli instytucja, która przyjmuje i rozpatruje wnioski stosuje najprostszą i najszybszą z możliwych procedur.

 Ten projekt również  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 14:44, 27 maja 2020

Kategorie: Aktualności