Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – Szkoła w Czarnym Lesie

Szanowni Państwo,

Zradością informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie rozpoczyna realizację przedsięwzięcia nr 2021-1-PMU-4251 pt. „Spotkajmy się i uczmy się razem” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie ogłaszamy rekrutację uczniów, którzy już jesienią będą mogli wyjechać na tygodniowy pobyt w Sewilli w Hiszpanii, gdzie będą się wspólnie uczyć z rówieśnikami uczęszczającymi do lokalnej szkoły IES Carlos Haya będącej partnerem przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o naszym przedsięwzięciu.

Tytuł: „Spotkajmy się i uczmy się razem”

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 30 uczniów klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie.

Czas realizacji przedsięwzięcia: 15.06.2022 – 14.12.2022 (6 miesięcy)

Uczestnicy: 30 uczniów klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie + 6 opiekunów (nauczycieli)

Planowane terminy mobilności w Sewilli (Hiszpania):

– 02-09.11.2022 – I grupa (15 uczniów + 3 nauczycieli),

– 16-23.11.2022 – II grupa (15 uczniów + 3 nauczycieli).

Warunki finansowe udziału w przedsięwzięciu: realizacja jest w całości finansowana przez UE w ramach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i obejmuje:

– działania przygotowawcze (przed mobilnością),

– ubezpieczenie podczas wyjazdu,

– koszty transportu,

– koszty utrzymania podczas mobilności w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie), aktywności szkolne i pozaszkolne w Sewilli),

– opieka nauczycieli.

Z dniem 20 czerwca 2022 roku rozpoczynamy rekrutację projektu. Uczniów zainteresowanych wyjazdem zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od 2 do 23 września 2022 roku. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są u koordynatora projektu – p. Awiety Szpręgiel. We wrześniu planujemy również organizację spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych.

 

Data opublikowania: 15:48, 5 września 2022

Kategorie: Aktualności