Projekt budżetu Gminy Mykanów na 2020 rok

Opracowano projekt budżetu na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033.

Treść projektów ze wszystkimi załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Data opublikowania: 13:39, 15 listopada 2019

Kategorie: Aktualności