Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja”

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” serdecznie zapraszają studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w projekcie „Absolwent, Praca, Stabilizacja”. Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy.

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Obszar realizacji projektu:

województwo małopolskie;

województwo śląskie;

województwo opolskie

Oferowane wsparcie:

opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych;

poradnictwo psychologiczne;

poradnictwo zawodowe;

doradztwo zawodowe;

wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia);

bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy;

bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze kursów zawodowych;

bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze staży zawodowych;

udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

odbycie płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

dodatek motywacyjny max. do 12 miesięcy

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Osoba kontaktowa: Monika Kukułka
tel. 32 494 13 19
e-mail: 
m.kukulka@crl.org.pl

Data opublikowania: 10:13, 5 marca 2021

Kategorie: Aktualności