Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2022-2025

„Program profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2022-2025” będzie realizowany w 2022r w NZOZ INTER-MED, mieszczącym się przy                  ul. 1 Maja 27 w Częstochowie.

Bezpłatnymi badaniami, finansowanymi ze środków budżetu powiatu częstochowskiego, objętych zostanie w 2022r. około 300 osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

  • osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, ( w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego)             Do badania nie kwalifikują się osoby, które wykonywały kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.                                                                                                                  Do programu można zgłaszać się osobiście- adres:  NZOZ  INTER-MED,          ul. 1 Maja 27 w Częstochowie lub telefonicznie pod nr. telefonu 787653980 lub 343245526                                                                                                                                                                                                                                                                                               Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Pawlica tel. 877655677 oraz p. Małgorzata Krasoń 343229144

Data opublikowania: 09:26, 14 lutego 2022

Kategorie: Aktualności